Bee blir Mer - Bee

Bee blir Mer

I februari gick vi ut med nyheten om att vi har fått en ny delägare, norska Statkraft. Den 1 juni byter vi därför namn till Mer Sweden AB och blir en del av den europeiska laddkoncernen Mer. Sedan 2015 har vi drivit omställningen till e-mobilitet och är idag en av de ledande aktörerna för elbilsladdning på den svenska marknaden. Nu tar vi med oss våra erfarenheter och kunskaper ut på den europeiska marknaden. Vi vill något Mer. 

Mer av allt
I takt med att elektrifieringen ökar, efterfrågar våra kunder och partners mer av allt det som vi erbjuder. Fler möjligheter till laddning, snabbare laddstationer i det publika laddnätverket, ännu bättre gränssnitt för att kunna följa och ha koll på sin laddning samt en aktör som finns representerad på flera marknader. Fredrik Nordin, tidigare VD på Bee och ny VD för Mer Sweden AB har varit med sedan företaget startade och ser fram emot fördelarna med att bli en del av en europeisk laddkoncern. 

– Efter 6 år som en ledande laddoperatör på den svenska marknaden är det nu dags att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet och bli en del av Mer-koncernen. Vi kommer ha fortsatt fokus på den svenska marknaden genom att öka utbyggnadstakten av snabbladdning längs de svenska vägarna, och komplettera detta med laddlösningar hemma och vid arbetsplatsen för att göra det enkelt att köra elbil, säger Fredrik.

Även om vårt fokus är på den svenska marknaden, ser vi en efterfrågan av laddlösningar som sträcker sig över nationsgränser.  

– Vi ser det som vårt uppdrag att möta detta behov.  Likaså kommer vi att vidareförmedla de laddlösningar och erbjudande som svenska kunder uppskattar till våra kollegor i övriga Mer-länder, som Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer av allt, helt enkelt, avslutar Fredrik.  

Nya kollegor, nytt namn och ny visuell profil
Det första steget mot att bli Mer är att vi tillsammans med tidigare Grön Kontakt AB, som sedan september 2019 varit verksamma i Sverige, blivit ett bolag – Mer Sweden AB. Därmed har vi kunnat välkomna flera nya kollegor som stärker vårt team. I samband med att Bee byter namn till Mer den 1 juni får vi även en ny, visuell profil som kommer att synas på webben, i appen och så småningom även på alla laddstationer i vårt publika laddnätverk.

Det publika laddnätverket växer
För våra kunder innebär övergången till Mer framförallt att det snart är möjligt att ladda längs vägen även i Mer´s publika laddnätverk i Norge med över 670 snabbladdare vid mer än 260 laddplatser. I övrigt är vi samma bolag som tidigare, med samma organisationsnummer, produkter, tjänster och helhetslösningar. Vi kommer fortsätta driva omställningen till eldrift och fokusera på att skapa en ännu bättre kundupplevelse.


Frågor och svar
Här får du svar på frågor om vad som händer när Bee blir Mer.

Till FAQ
Läs mer i pressmeddelandet


Om Mer
Mer är en europeisk laddkoncern som ägs av Statkraft. Laddportföljen består av företag i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien som har många års erfarenhet av e-mobilitet. Mer Sweden AB, tidigare Bee Charging Solutions och Grön Kontakt AB, utgör Mer-koncernens svenska organisation.

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag internationellt inom vattenkraft, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel, har 4500 anställda i 17 länder och ägs av norska staten.
Läs mer om Statkraft