Elbilsstatistik för nyregistrerade bilar - Bee

Elbilsstatistik för nyregistrerade bilar

Antalet laddbara bilar fortsätter att öka på den svenska marknaden. I mars stod antalet laddbara bilar för 37,7% av det totala antalet nyregistrerade bilar, vilket är en ökning med drygt 70 % jämfört med motsvarande månad 2020. Nu finns det över 200 000 laddbara fordon i Sverige. Här är elbilsstatistik för mars månad och en summering av första kvartalet.

Över 200 000 laddbara fordon

Milstolpen 100 000 laddbara fordon nåddes under första kvartalet 2020. På ett år har antalet fördubblats och idag finns 215 721 laddbara fordon i Sverige.

Totalt sett stod laddbara bilar i mars för 37,7% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,6% elbilar och 32,1% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2021 har 32 363 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 36,1% av alla nyregistreringar. Vid samma tidpunkt under 2020 stod laddbara bilar för 28,0% av nyregistreringarna.

Det populäraste elbilsmärket i mars var Tesla Model 3 följt av Kia e-Niro och Nissan Leaf.

Bilar med laddhybridteknik fortsätter ta marknadsandelar

I mars nyregistrerades 14 891 bilar med laddhybridteknik. Det är en ökning med 214% jämfört med mars 2020. Volvo stod för 30,3% av den totala volymen laddhybrider, följt av Kia med 16,1% och BMW med 10,0%.

Just nu utgör laddbara bilar 4% av hela personbilsflottan men med en tillväxt på 81% under det senaste året.

Källa: Power CIrcle och Vroom