Bidrag och stöd för företag och organisationer - Bee

Bidrag och stöd för företag och organisationer

Investeringsstöd för att etablera elbilsladdning

Investeringsstöd för laddstationer

Oavsett om ditt företag vill erbjuda publik laddning där alla kan ladda eller intern laddning för medarbetarna på arbetsplatsen kan du få investeringsstöd med upp till halva investeringskostnaden från Naturvårdsverket.

Ladda bilen – bidrag för egen laddning

Med detta investeringsstöd kan företag, bostadsrättsföreningar och organisationer få bidrag för att installera laddstationer som används av er själva, exempelvis av medarbetare eller boende. Du kan få ett engångsbelopp på högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och maximalt 15 000 kr per laddningspunkt.

Läs mer om Ladda bilen

Klimatklivet – stöd för publik laddning

Med Klimatklivet kan företag få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket för att installera publika laddstationer. Exempelvis för elbilsladdning i allmänna parkeringshus, köpcentrum, eller vid infartsparkeringar. Behöver du hjälp med din ansökan kan vi självklart hjälpa till. Under de senaste åren har vi hjälpt många företag med framgångsrika ansökningar. Du förbinder dig inte till något genom att lämna en intresseanmälan. Läs mer om Klimatklivet här.

Intresseanmälan för ansökan om Klimatklivet.