Laddning för företaget - Bee

Laddning för företaget

Vill du erbjuda dina medarbetare och besökare laddning?

Laddning till medarbetare och besökare

Som företag kan du ligga i framkant och påverka omställningen till elbilar genom att byta ut tjänsteflottan mot elbilar eller laddhybrider och erbjuda dina medarbetare och besökare laddning. Ungefär 90% av den totala laddningen görs på arbetsplatsen eller hemma, där bilen står parkerad under en längre tid. Bee erbjuder en helhetslösning för laddning som kan växa med företagets behov. Du erbjuder laddning, vi sköter resten.

Investeringsstöd till laddstationer*

Beroende på om du vill erbjuda publik laddning där allmänheten kan ladda eller om du vill erbjuda din personal att ladda på arbetsplatsen kan du få investeringsstöd för upp till halva investeringskostnaden genom olika stöd från Naturvårdsverket. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med planering, ansökan om stöd, installation och drift av dina laddstationer. 

Jag vill veta mer om hur mitt företag kan etablera laddstationer

Publik laddstation genom Klimatklivet.

Du som företag kan få upp till 50% av investeringskostnaden i stöd från Naturvårdsverket. Klimatlivet gäller endast för etablering av publik laddning. Exempelvis i allmänna parkeringshus, köpcentrum, eller vid infartsparkeringar.

Behöver du hjälp med din ansökan kan vi självklart hjälpa dig med det. Vi har de senaste åren bistått ett stort antal företag med framgångsrika ansökningar. Du förbinder dig inte till något genom att lämna en intresseanmälan.

Gör en intresseanmälan För Ansökan till klimatklivet

Läs mer om hur du ansöker om Klimatlivet här.

 

För företag, bostadsrättsföreningar och organisationers egen laddning.

Detta bidrag kan ges till företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddstationer som används av dem själva. Du kan få ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Läs mer om hur du ansöker om investeringsstödet här.

Sömlös laddning

Hemma, på jobbet och längs vägen.
Med Bee får företaget en smart helhetslösning att växa med.

Fördelar med Bee´s helhetslösning 

Vill du ha hjälp med laddning till dina anställda, kunder eller andra besökare? Gör en intresseanmälan.

Laddlösningar att växa med

Oavsett hur företagets behov ser ut idag erbjuder vi laddlösningar som enkelt kan anpassas när du behöver fler laddstationer. Våra laddstationer passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden och vi hjälper till med allt från rådgivning, bidragsansökan och planering, till en installerad, driftsatt och övervakad laddlösning. Dessutom tar vi hand om all administration och fakturering av användarna. Vår kundservice erbjuder laddhjälp dygnet runt och alla användare får ett personligt laddkort som kan användas både på företagets laddstationer samt i Bee´s publika laddnätverk i Sverige.

Ladda på jobbet

Laddlösningar som kan växa med företagets behov.

Läs mer

Ladda längs vägen

Ladda enkelt i Sveriges största publika laddnätverk.

Läs mer

Bee app

Bee App

Med Bee's app har du alltid närmaste laddats tillgänglig direkt i mobilen.

Läs mer

* Notera att du måste ha installerat laddboxen för att kunna söka stöd. Installationen ska utföras av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732). Stödet beslutas av Naturvårdsverket under förutsättning att det finns med i den av riksdagen beslutade stadsbudgeten under innevarande period.