MECOR - från spadtag till laddning - Bee
Bee

MECOR – från spadtag till laddning

60 laddstationer på ett år. Han tog EU-projektet MECOR i mål.

Efter ett års intensivt arbete är EU-projektet MECOR i hamn. 120 nya laddstationer från Clever finns nu tillgängliga för elbilsföraren vid trafikknutpunkter i Öresundsregionen, varav hälften i södra Sverige. Magnus Lindström är den som har varit projektledare och ansvarat för att sätta upp laddstationerna i Sverige.

Magnus Lindström, projektledare Clever Sverige

 

Hallå där Magnus. Hur känns det att ha varit projektledare för MECOR?
Väldigt positivt på flera sätt. Spontant reflekterar jag över hur väl projektet har mottagits i de olika kommunerna. För många kommuner har projektet inneburit att de har fått sin första elbilsladdning, något de är väldigt stolta över. Och det känns ju roligt.

Berätta din bästa historia från året med MECOR.
Det är helt klart när jag jobbade med projektet i Sjöbo. Från spaden sattes i marken till första laddningen tog det bara 4 dagar! Normalt sett har denna process tagit runt 3-4 månader, så här gick det verkligen undan! Här föll verkligen alla pusselbitarna på plats samtidigt med alla inblandade parter – markägare, kommun och elbolag. Sen måste jag ju nämna de personer på 80 plus som nyfiket kommit fram når jag har varit ute på platserna och sagt att ”- elbilsladdningen verkligen är i ropet”. Kul att även den äldre generationen tycker det är en viktig fråga.

Vilka utmaningar har du stött på under resans gång?
Processerna skiljer sig väldigt mycket åt i olika kommuner och därför har beslutsvägarna verkligen varit olika långa. Sedan har det emellanåt varit tvära kast på grund av oförutsedda händelser. I vissa kommuner har det exempelvis gått smidigt få nätanslutning direkt, på andra ställen har man upptäckt att elnätet måste förstärkas. Så det har krävts en stor flexibilitet från min sida för att lösa situationerna på bästa sätt.

Vilka erfarenheter tar du med dig från arbetet med projektet?
Jag kan konstatera att ingen kommun är den andra lik. Det finns helt enkelt ingen färdig mall när man går in i ett sådant här projekt. Det känns viktigt att ta med sig. Och med alla timmar och mil i bil har jag avverkat många matställen, av varierande kvalitet. Det bästa hittade jag i Skurup, gatuköket där måste helt enkelt upplevas. Dit hade jag nog inte hittat annars.

Vad är du mest stolt över?
Projektets syfte var att göra det enkelt att kombinera flera hållbara resesätt – något vi verkligen har lyckats med. Våra laddstationer är placerade i direkt anslutning till flygplatser, färjeterminaler, busstationer, järnvägsstationer och samåkningsparkeringar så vi har träffat målet. Sedan har projektet gett ringar på vattnet. Det är flera kommuner som nu har efterfrågat ännu fler publika laddstationer. Projektet har väckt frågan om elbilsladdning, vilket är ytterligare en positiv effekt.

Har du en fråga?

Skicka den till oss via vårt kontaktformulär.

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Laddhjälp

Behöver du hjälp att ladda i vårt publika laddnätverk kan du ringa vår kundservice dygnet runt, hela veckan.