Nytt krav på laddplatser för elbil - Bee
Bee

Nytt krav på laddplatser för elbil

Nu införs krav på att det ska byggas laddplatser för elbilar när det byggs nya parkeringshus och bostäder. Målet med de nya reglerna, som regeringen fattat beslut om, är att underlätta laddning av elbilar och att få fler att köpa elbil. Det ska i sin tur leda till minskade klimatutsläpp. Reglerna varierar något beroende på om det handlar om till exempel parkeringsgarage eller parkeringar vid större bostadshus. I vissa fall är kravet att endast laddinfrastruktur i form av kanaler för elkablar behöver dras fram till varje parkeringsplats, i andra fall måste det finnas minst en fysisk laddstolpe installerad.

När det byggs nya bostäder eller görs större renoveringar med fler än tio parkeringsplatser är kravet att laddningsinfrastruktur ska dras fram till alla parkeringsplatser i de fall där parkeringarna tillhör bostäder. För parkeringsplatser som inte hör till bostäder, till exempel kontor och parkeringsgarage är kraven lite annorlunda. Där måste laddningsinfrastruktur finnas förberedd till var femte parkeringsplats och det måste även finnas minst en fysisk laddstolpe.

Det nya kravet på elbilsladdning vid bostäder gäller främst bostadsrätter och hyresfastigheter, ej den enskilda villaägaren. Reglerna införs efter krav från EU som ställts på dess medlemsländer och börjar gälla från maj i år. Från 2025 kommer också retroaktiva krav som kommer leda till ännu bättre laddningsmöjligheter. Då gäller minst en laddstation om det finns fler än 20 parkeringsplatser. Detta gäller även om det inte är nybyggnation eller görs renoveringar i fastigheten.
Läs mer på Regeringskansliets hemsida.

Vill du som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet ha hjälp med en helhetslösning för laddning? Hos Bee får du allt från rådgivning till en färdig installerad laddlösning med service, administrations- och betallösning. Så här kan vi hjälpa dig.