Nytt skatteavdrag för elbilsladdning - Bee

Nytt skatteavdrag för elbilsladdning

Nytt skatteavdrag för att installera laddning hemma 

Från och med den 1 januari 2021 finns ett nytt skatteavdrag för dig som vill installera elbilsladdning hemma. Detta innebär att du har möjlighet att göra skatteavdrag för grön teknik med upp till 50 % av dina kostnader (maximalt 50 000 kr) när du köper en smart laddbox med installation. Du får avdraget direkt på fakturan på samma sätt som med rot och rut vilket innebär att hela processen för att få stöd blir enklare.  

Ladda-hemma-stödet hanteras av Naturvårdsverket och gällde till och med den 31 december 2020. Från och med den 1 januari 2021 finns istället ett nytt skatteavdrag som är ett statligt stöd för grön teknik. Detta gäller när du köper laddutrustning tillsammans med installation och avdraget är redan gjort när du får din faktura. Du kan få skattereduktion med 50 procent av kostnaderna och maximalt 50 000 kr per person och år, under förutsättning att du har utrymme kvar för att göra skatteavdraget. Resekostnad eller verktyg för installatör omfattas inte. Avdraget gäller för privatpersoner och hanteras av Skatteverket. 

Förutsättningar för att få skattereduktion

Beställaren är privatperson och står som ägare till fastigheten
Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och debitering
En behörig elektriker måste utföra installationen
Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig skatteinbetalning

Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad om ladda-hemma-stödet och vad som gäller för det nya skatteavdraget genom att ta del av aktuell information på Naturvårdsverkets och Skatteverkets hemsida.

Vi har även sammanställt några frågor och svar i länken nedan som reder ut lite frågetecken.

Frågor och svar
Läs mer hos Skatteverket  
Läs mer hos Naturvårdsverket