Elbilar och miljö - Bee

Elbilar och miljö

Att elbilar skonar vår miljö är ett faktum. Men vad innebär det rent konkret?

Hur miljövänlig är elbilen?

Det finns inget avgasrör på elbilar. En elbil ger alltid nollutsläpp i närmiljön, vilket är oerhört viktigt för att få bättre luftkvalitet och förbättrad hälsa.

Den samlade klimatpåverkan per körd kilometer kommer från produktionen av elen som bilen laddats med. Är elen producerad på hållbar energi som vind eller vatten, är utsläppen lika med noll. I Sverige kommer endast en liten del av elproduktionen från förbränning av fossila bränslen och många elleverantörer erbjuder ursprungsmärkt, förnybar el.

Är elen producerad på ett kol- eller oljekraftverk, har det varit ett visst CO2-utsläpp i samband med elproduktionen. Men skillnaden till vanliga bilar är i fortfarande stor: En elbil förbrukar mer än 80 procent av den energi som laddats i batteriet till framdrift – medan knappt 20 procent går till spillo. I en bensin- eller dieselbil är proportionerna direkt omvända. Här är det bara 20 procent av den energi som hälls i tanken som används till framdrift. Resten förloras som friktion i motorns rörliga delar.

Produktion och livslängd på bilens batteri är också en faktor i elbilens klimatpåverkan. I takt med att antalet elbilar ökar blir det möjligt att optimera produktionen och återvinna en större mängd batterier.  Det finns redan idag spännande projekt där begagnade bilbatterier återanvänds i andra sammanhang och därmed ersätter behovet av att producera nya batterier.

På tal om batteri finns det även en miljömässig vinst att hämta i att använda bilens batteri till att balansera belastningen i elnätet vid effekttoppar som annars kan vara svåra att hantera med grön el.