Ladda på jobbet - Bee

Ladda på jobbet

Laddlösningar som kan växa med företagets behov

Laddning till medarbetare och besökare

Som företag kan du ligga i framkant och påverka omställningen till fossilfritt genom att byta ut tjänsteflottan mot elbilar eller laddhybrider och erbjuda dina medarbetare och besökare laddning. Ungefär 90% av den totala laddningen görs på arbetsplatsen eller hemma, där bilen står parkerad under en längre tid.

Bee erbjuder en helhetslösning för laddning som kan växa med företagets behov. Du erbjuder laddning, vi sköter resten.

Laddlösningar att växa med

Oavsett hur företagets behov ser ut idag erbjuder vi laddlösningar som enkelt kan anpassas när du behöver fler laddstationer. Våra laddstationer passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden och vi hjälper till med allt från rådgivning, bidragsansökan och planering, till en installerad, driftsatt och övervakad laddlösning. Dessutom tar vi hand om all administration och fakturering av användarna. Vår kundservice erbjuder laddhjälp dygnet runt och alla användare får ett personligt laddkort som kan användas både på företagets laddstationer samt i vårt publika laddnätverk.

Investeringsstöd till företag och organisationer

Detta stöd kan ges till företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddstationer som används av dem själva.

Du kan få ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt. Stödet söks efter genomförd installation.

Villkor för att kunna få investeringsstödet

Läs mer om hur du ansöker om investeringsstödet här. 

Bee´s helhetslösning till företag

Förmånsbeskattning av drivmedel

En anställd ska beskattas för drivmedelsförmån om du som arbetsgivare betalar drivmedel för privata körningar vilket även gäller för el som bränsle. Självklart uppfyller Bee´s laddlösningar detta.

Här kan du läsa mer om Skatteverkets riktlinjer:

För arbetsgivare

För anställda

Den bästa laddlösningen för ditt företag

Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala laddlösningen för ditt företag. Klicka på länken nedan och fyll dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Du är även välkommen ringa vår säljavdelning på telefon 070 00 33 900.