Våra ägare - Bee

Våra ägare

Sveriges tre främsta energibolag.

Vi ägs av energibolagen Öresundskraft, Jämtkraft och Tekniska verken i Linköping

 

Öresundkrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av den fjärrvärme vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Öresundskraft tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp, stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och utvecklar även effektivare produktion och distribution av värme och el. Öresundkrafts 370 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion.

Läs mer om Öresundskraft här

 

Jämtkraft är ett norrländskt energibolag med visionen ”Energi som gör livet bättre i blickpunkten”. Jämtkraft levererar el och värme från förnybara energikällor samt elnät rustat för framtidens krav. De närmsta åren avser energibolaget att fördubbla den egna förnybara energiproduktionen från sol, vind, vatten och skog. Klimatfrågan är en viktig drivkraft i satsningen.

Läs mer om Jämtkraft här

 

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och levererar tjänster som gör livet enklare. Energibolaget erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Visionen är att bygga världens mest resurseffektiva region.

Läs mer om Tekniska verken i Linköping här