Svar på vanliga frågor gällande Clever Sveriges namnbyte till Bee Charging Solutions - Bee
Bee

Svar på vanliga frågor gällande Clever Sveriges namnbyte till Bee Charging Solutions

Nu är det känt att Clever Sverige byter namn till Bee Charging Solutions och i samband med detta har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

Q: Varför får Clever Sverige ett nytt varumärke?

A: Clever Sverige startade 2015 och inledde då ett samarbete med Clever A/S i Danmark för att snabbt komma igång med verksamheten. Etableringen har gått väldigt bra och idag är Clever Sverige den ledande laddoperatören på den svenska marknaden. Nu har företaget sett över sin strategi för att fortsätta växa och kommer satsa ännu mer på att utveckla kundanpassade helhetslösningar som tillgodoser behoven på den svenska marknaden. I samband med detta förändras samarbetet med Clever A/S i Danmark och därför får vi ett helt nytt varumärke.

Q: Hur kommer jag som samarbetspartner att påverkas av situationen?

A: Våra kunder och partners är garanterade samma leverans som vanligt och de befintliga kunderbjudandena kvarstår, liksom samma kontaktvägar. Vi har alltid agerat som ett enskilt företag och har under de senaste åren byggt upp vår egen system- och leveransförmåga och komplett organisation. Samma stabila, trygga ägare finns bakom oss som kommer fortsätta satsa på verksamheten och elbilsladdning. Fokus framöver är att satsa ännu mer på utvecklingen av våra egna lösningar och gränssnitt. Exempelvis lanserar vi en helt ny app under Q1 och flera nya kunderbjudanden är under utveckling.

 Q: Kommer elbilsförarna fortfarande kunna ladda i det publika laddnätverk?

A: Elbilsföraren kan ladda precis som vanligt i det publika laddnätverket i Sverige och få laddhjälp dygnet runt av vår kundservice. Laddabonnemang och laddbrickor fungerar som tidigare. För bästa kundupplevelse uppmanas användare av det svenska laddnätverket att ladda ner appen från Bee som kommer uppdateras med nya funktioner under våren. För att ladda vid Clever Danmarks laddnätverk så rekommenderar vi att ni kontaktar Clever Danmark.

Q: Kommer Bee ha kvar samma telefonnummer till kundservice?

A: Ja, man når vår kundservice på samma telefonnummer som tidigare. Däremot kommer vi byta adress på vår webbplats till www.bee.se och alla e-postadresser kommer vara @bee.se.

Q: När implementerar ni ert nya varumärke?

A: Det nya varumärket rullas ut under våren 2019. Marknaden kommer att möta Bee Charging Solutions inom alla segment där vi erbjuder våra laddlösningar. Den nya grafiska profilen kommer synas på webbplatsen som byter adress från clever.nu till bee.se. Laddstationerna i det publika laddnätverket i Sverige kommer att profileras om med det nya varumärket.

Har du en fråga?

Skicka den till oss via vårt kontaktformulär.

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Laddhjälp

Behöver du hjälp att ladda i vårt publika laddnätverk kan du ringa vår kundservice dygnet runt, hela veckan.