Våra tjänstepaket - Bee

Våra tjänstepaket

Med Bee som partner

När du investerar i laddinfrastruktur är det viktigt att komma ihåg möjligheten att få regelbunden service av laddstationerna, att ha driftövervakning och att kunna ta betalt. Vi kan hjälpa er med det och även hantera administrationen kring laddningen så som statistik över elförbrukning och fakturering så att du kan fokusera på din verksamhet. Nedan kan du läsa mer om de tjänster som vi erbjuder.

Driftsättning

I driftsättningen kopplas laddstationen upp mot vårt backend-system, för att sedan kontinuerligt övervakas av vår driftcentral. Tillsammans med dig testar vi laddstationens alla funktioner innan den öppnas upp för användande. Om laddstationen är publik, registreras den i vår app samt i vår laddkarta där man kan se aktuell status, om den är ledig etc. 

Kommunikationslösning

Kommunikationen är en förutsättning för att vi ska kunna uppdatera mjukvaran och fjärrstyra laddstationen. Då kan vi enkelt starta om laddstationen och felsöka på distans vid behov. Vi rekommenderar en 4G-uppkoppling för kommunikationsstabilitet. Vi anpassar mobilkommunikationen efter laddstationens geografiska placering och den datamängd som behövs.

Serviceavtal

I serviceavtalet ingår mjukvaruuppdateringar för att laddstationen ska kunna kommunicera med bilen samt återkommande service på plats. Serviceperiodens intervall och dess innehåll styrs av modell på laddstationen. En okulär besiktning utförs och i servicen ingår slitagedelar, t.e.x filter samt jordfelsbrytaren motioneras och att laddstationen rengörs vid behov. Övervakning av laddstation, felsökning och åtgärd på distans ingår dygnet runt. Dessutom har användarna tillgång till laddhjälp dygnet runt via vår kundservice. 

Administrationsavtal

I administrationsavtalet erbjuder vi en betalningsfunktion anpassad efter ditt behov. För dig som erbjuder laddning för medarbetare eller hyresgäster, kan vi fakturera slutanvändaren direkt och skicka detaljerad förbrukningsstatistik per laddstation och användare. Detta gör det enkelt att hantera frågan om redovisning av drivmedelsförmån till Skatteverket. Är laddstationen intern sätter du som kund priset, vid publika laddstationer gäller Bee´s prissättning för publika abonnemang. På de publika laddstationerna fakturerar vi slutanvändaren och ni får regelbunden förbrukningsstatistik.

Användargrupper

För interna laddstationer på exempelvis företag eller bostadsrättsföreningar möjliggörs en styrning av priset på elen och tillgången till den interna laddstationen. Laddstationen kan vara låst till en grupp användare. Tillgången till laddstationen är begränsad till de användare som du godkänner. Alla användare identifierar sig med sin personliga laddbricka, som även fungerar i Bee´s publika laddnätverk.

Om inget pris sätts på laddstationen, styrs användarens pris av dess laddabonnemang hos Bee. Läs mer här, om våra olika abonnemang. Vill du bjuda på elen, eller ta ett annat pris för dina användare sätts dessa parametrar i uppläggningen av användargruppen.